Lopende onderzoeken

Hier vindt u de stand van zaken van onze lopende onderzoeken.

NB: Deze pagina is nog in ontwikkeling. Meer uitgebreide informatie volgt binnenkort.

  Gemeente Onderzoek Stand van zaken
  Kapelle Sportcomplex (evaluatie) In opstartfase
  Kapelle Burgerparticipatie In opstartfase
  Vlissingen Burgerparticipatie In opstartfase
  Middelburg Burgerparticipatie In opstartfase
  Vlissingen Vastgoed- en accommodatiebeleid Moet nog starten
  Kapelle Duurzaamheid Moet nog starten
  Middelburg Delegatiebesluiten (quick scan) Moet nog starten