Lopende onderzoeken

Hier vindt u de stand van zaken van onze lopende onderzoeken.

Gemeente Onderzoek Stand van zaken
Vlissingen Subsidies Het wederhoor van het college is ontvangen en verwerkt. Op 13 juni wordt het rapport besproken in de gemeenteraad.
Kapelle Subsidies Onderzoek loopt. De verwachting is dat het rapport voor de zomervakantie gereed is.
Kapelle Quick Scan Jeughulpverlening Onderzoek loopt, de eerste gesprekken zijn gehouden. Het onderzoek is m.n. gericht op de inkoop.
Kapelle Dorpsvisies Moet nog starten.
Vlissingen Quick Scan Jeughulpverlening Onderzoek loopt, de eerste gesprekken zijn gehouden. Het onderzoek is m.n. gericht op de inkoop.
Vlissingen Oriƫntatie kademuren Onderzoek loopt, eerste gesprekken zijn gehouden.
Middelburg Participatiefonds Onderzoek afgerond.