Lopende onderzoeken

Hier vindt u de stand van zaken van onze lopende onderzoeken.

  Gemeente Onderzoek Stand van zaken
  Kapelle Sportcomplex (evaluatie) Uitgesteld
  Vlissingen Beantwoording van raadsvragen In opstartfase
  Kapelle Burgerparticipatie Afgerond
  Vlissingen Burgerparticipatie Lopend
  Middelburg Burgerparticipatie Afgerond
  Vlissingen Vastgoed- en accommodatiebeleid Afgerond
  Kapelle Duurzaamheid In opstartfase
  Middelburg Duurzaamheid In opstartfase
  Middelburg Delegatiebesluiten (quick scan) Lopend