Steven Hoven

Voorzitter van de rekenkamer Kapelle/Vlissingen/Middelburg
Project/programmamanager Rijkswaterstaat
Benoemingstermijn:
1 januari 2017 – 1 januari 2023 (Vlissingen)
1 januari 2017 – 1 januari 2023 (Middelburg)
1 januari 2017 – 1 januari 2023 (Kapelle)
hoven@rekenkamerkvm.nl
LinkedIn-pagina