Ingrid Hildenbrant

Teamleider Activering GR De Bevelanden
Auditor bij Netwerk STOOM/Bestuursacademie
Benoemingstermijn:
1 maart 2018 – 1 maart 2024 (Vlissingen)
1 maart 2018 – 1 maart 2024 (Middelburg)
Ingrid Hildenbrant werkt niet voor Kapelle
hildenbrant@rekenkamerkvm.nl
LinkedIn-pagina