Leden

Wie zijn wij? De rekenkamer bestaat uit 6 personen:

Naam E-mail Nevenfuncties

Walter van Wijngaarden (voorzitter)

vanwijngaarden@rekenkamerkvm.nl

 • Plv. Directeur-generaal/CFO van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (bezoldigd)
 • Voorzitter Watersportvereniging Arne (onbezoldigd)
Anne Mast (lid) mast@rekenkamerkvm.nl
 • Voorzitter Commissie Afdoening Overtredingen bij de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur in Yerseke
 • Voorzitter Commissie Afdoening Overtreding bij de Nederlandse Vereniging van Handkokkelvissers
 • Voorzitter van de Commissie Afdoening Overtredingen van de Producentenorganisatie van de Nederlandse Oestercultuur
 • Voorzitter van de commissie handhaving van de Producenten Organisatie visserij IJsselmeer te Emmeloord
Ilona Pattenier (lid) pattenier@rekenkamerkvm.nl
 • (tijdelijk) adviseur Planning & Control gemeente Roosendaal
 Steven Hoven (lid) hoven@rekenkamerkvm.nl
 • Project/programmamanager Rijkswaterstaat
 Ingrid Hildenbrant (lid) hildenbrant@rekenkamerkvm.nl
 • Teamleider Activering GR De Bevelanden
 • Auditor bij Netwerk STOOM/Bestuursacademie
 Wim Fonteine (lid) fonteine@rekenkamerkvm.nl
 • Fiscaal Jurist / Vaktechnisch adviseur controle Ministerie van Financiën

Benoemingstermijnen leden

De leden van de rekenkamer worden benoemd voor een termijn van 6 jaar.
Omdat de leden op verschillende momenten tot de rekenkamer zijn toegetreden, verschilt ook het moment waarop hun termijn is afgelopen.

 

Kapelle Vlissingen Middelburg
Naam Termijn Periode Termijn Periode Termijn Periode
Walter van Wijngaarden 1 1 jan 2017 –
1 jan 2023
1 1 jan 2014 –
1 jan 2020
3 1 mei 2019 –
1 mei 2025
Anne Mast 1 1 jan 2017 –
1 jan 2023
1 1 jan 2014 –
1 jan 2020
3 1 mei 2019 –
1 mei 2025
Ilona Pattenier 1 1 jan 2017 –
1 jan 2023
1 1 jan 2014 –
1 jan 2020
1 1 jan 2014 –
1 jan 2020
Steven Hoven 1 1 jan 2017 –
1 jan 2023
1 1 jan 2017 –
1 jan 2023
1 1 jan 2017 –
1 jan 2023
Ingrid Hildenbrant n.v.t. 1 1 mrt 2018 –
1 mrt 2024
1 1 mrt 2018 –
1 mrt 2024
Wim Fonteine 1 1 mrt 2018 –
1 mrt 2024
1 1 mrt 2018 –
1 mrt 2024
1 1 mrt 2018 –
1 mrt 2024